Анкета на БФА "Клуб и Спортисти на годината" 2011
Десетте най-добри спортисти на БФА по Ракетомоделизъм
  Име и Фамилия Клуб
1 Ангел Тодоров Моделист Каспичан
2 Борис Леков Моделист Каспичан
3 Марияна Савова  СК Моделист Г.Оряховица 
4 Пламен Йорданов Моделист Каспичан
5 Тони Станев Моделист Каспичан
6 Валентин Савов СК Моделист Г.Оряховица 
7 Тошко Стоянов Моделист Каспичан
8 Бисер Братоев Моделклуб Девня
9 Валентин Вълчев  Модел Клуб Шумен 
10 Стефан Василев Икар-2010 Севлиево
10 Стоян Радков Моделклуб Девня
11 Иван Радков Моделклуб Девня
12 Валери Вълков Моделист Каспичан