На БФ по Авиомоделизъм (ПРОЕКТ)
Спортен календар за 2015 год.
  Дата на провеждане от ..... Дата на провеждане до ... Вид проява /ДП, ДТ, НК, СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, РП и др./ Наименование на  проявата Етап на проявата Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане
  28 февруари 2015 г. 01 март 2015 г. НТ Национален Турнир "Купа РЕА"  финал мъже и юноши гр.Търговище България
  21 март 2015 г. 22 март 2015 г. НТ Национален Авиомоделен Събор финал мъже и юноши гр.Казанлък България
  03 април 2015 г. 05 април 2015 г. НТ Национален турнир по ракето-моделизъм за деца и юноши финал деца и юноши гр.Севлиево България
  11 април 2015 г. 12 април 2015 г. СК "Соарист Купа Истанбул F3J" етап от Св.купа F3J  финал мъже и юноши гр.Визе Турция
  17 април 2015 г. 19 април 2015 г. СК "Купа Кюстендил" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм финал мъже и юноши гр.Кюстендил България
  18 април 2015 г. 19 април 2015 г. МТ Международен турнир "Купа ПАМ" F5J; F5J; F3K финал мъже и юноши гр.Пловдив България
                 
                 
  01 май 2015 г. 03 май 2015 г. СК "Купа България F3J" етап от Св.купа F3J  финал мъже и юноши гр.Дупница България
  02 май 2015 г. 03 май 2015 г.            
  08 май 2015 г. 10 май 2015 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм финал мъже и юноши гр.Каспичан България
  09 май 2015 г. 10 май 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Д.Гарабетов" F5J-J, F3A, F3J-R финал деца и юноши гр.Пловдив България
  14 май 2015 г. 17 май 2015 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши финал деца и юноши гр.Кюстендил България
  23 май 2015 г. 23 май 2015 г. НТ Събор на копийните модели финал мъже гр.Стара Загора България
  22 май 2015 г. 24 май 2015 г. СК "Купа Осиек F3J" етап от Св.купа F3J  финал мъже и юноши гр.Осиек Хърватия
  22 май 2015 г. 24 май 2015 г. СК "Купа Марибор" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм финал мъже и юноши гр.Марибор Словения
  29 май 2015 г. 31 май 2015 г. СК "Купа СРЕМ" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи финал мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия
  29 май 2015 г. 31 май 2015 г. СК "Купа София" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи финал мъже и юноши гр.Пазарджик България
  05 юни 2015 г. 07 юни 2015 г. СК "Купа Истанбул" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи финал мъже и юноши гр.Визе Турция
  06 юни 2015 г. 07 юни 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" финал мъже и юноши гр.Ловеч България
  12 юни 2015 г. 14 юни 2015 г. НП Национално Първенство F2 Кордови финал мъже и юноши гр.Пазарджик България
  12 юни 2015 г. 14 юни 2015 г. СК "Купа Сирмиум" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм финал мъже и юноши гр.Ср.Митровица Сърбия
  13 юни 2015 г. 14 юни 2015 г.            
  19 юни 2015 г. 21 юни 2015 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца  финал деца гр.Плевен България
  20 юни 2015 г. 21 юни 2015 г. СК "Купа Корона" етап от Св.купа F3J  финал мъже и юноши гр.Кишкун-хаза Унгария
  20 юни 2015 г. 21 юни 2015 г. MT Международен турнир "Хидро купа Несебър"  финал мъже и юноши гр.Несебър България
  27 юни 2015 г. 28 юни 2015 г. НТ Национален турнир F2D финал мъже и юноши гр.Ямбол България
  27 юни 2015 г. 28 юни 2015 г. НТ Национален турнир Ловеч F3J финал мъже и юноши гр.Ловеч България
  04 юли 2015 г. 05 юли 2015 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм класове F1 финал мъже и юноши с.Вълчитрън България
  05 юли 2015 г. 07 юли 2015 г.            
  11 юли 2015 г. 12 юли 2015 г.            
  17 юли 2015 г. 19 юли 2015 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм, мъже финал мъже  гр.Каспичан България
  18 юли 2015 г. 19 юли 2015 г.            
  19 юли 2015 г. 21 юли 2015 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм, юноши финал юноши   България
  22 юли 2015 г. 23 юли 2015 г. СК "Купа България" етап от Св. купа F5J финал мъже и юноши гр.Дупница България
  24 юли 2015 г. 26 юли 2015 г. СК "Купа България" етап от Св. купа F3J финал мъже и юноши гр.Дупница България
  26 юли 2015 г. 02 август 2015 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, клас F3J финал мъже и юноши гр.Дупница България
  27 юли 2015 г. 03 август 2015 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F1 финал мъже гр.Улан Батор Монголия
  08 август 2015 г. 09 август 2015 г.            
  10 август 2015 г. 16 август 2015 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F1 финал юноши гр.Брашов Румъния
  15 август 2015 г. 16 август 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Розова долина"  финал мъже и юноши гр.Казанлък България
  16 август 2015 г. 20 август 2015 г. СК "Купа Янгел" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм финал мъже и юноши гр.Лвов Украйна
  21 август 2015 г. 23 август 2015 г. СК "Купа Асен Йорданов" етап от Св.купа F2 Кордови финал мъже и юноши гр.Пазарджик България
  22 август 2015 г. 30 август 2015 г. ЕП Европейско първенство по ракетомоделизъм, класове S финал мъже и юноши гр.Лвов Украйна
  22 август 2015 г. 29 август 2015 г. СП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F2  финал мъже и юноши гр.Пазарджик България
  29 август 2015 г. 30 август 2015 г.            
  05 септември 2015 г. 06 септември 2015 г. НП Национално първенствово по авио-моделизъм "Купа НАН" F3 планери финал мъже и юноши гр.Търговище България
  06 септември 2015 г. 07 септември 2015 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм, свободнолетящи финал юноши гр.Плевен България
  02 октомври 2015 г. 04 октомври 2015 г. СК "Купа Белград" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм финал мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия
  02 октомври 2015 г. 04 октомври 2015 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм F3 акробатични финал мъже и юноши гр.Сливен България
  03 октомври 2015 г. 04 октомври 2015 г.            
  09 октомври 2015 г. 11 октомври 2015 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм финал мъже и юноши гр.Любляна Словения
  11 септември 2015 г. 13 септември 2015 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи финал мъже и юноши гр.Левски България
  12 септември 2015 г. 13 септември 2015 г.            
  12 септември 2015 г. 13 септември 2015 г. НП Национален първенство "Купа ПАМ Хели" F3C, Free Stile финал мъже и юноши гр.Пловдив България
  19 септември 2015 г. 20 септември 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Север" втори етап финал мъже и юноши гр.Русе България
  25 септември 2015 г. 26 септември 2015 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи финал мъже и юноши гр.Прилеп Македония
  26 септември 2015 г. 27 септември 2015 г. НП Национално Първенство "Купа ПАМ" F5B, F5J, F5J-J финал мъже и юноши гр.Пловдив България
  26 септември 2015 г. 27 септември 2015 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи финал мъже и юноши гр.Прилеп Македония
  26 септември 2015 г. 27 септември 2015 г.            
  10 октомври 2015 г. 11 октомври 2015 г.            
  16 октомври 2015 г. 18 октомври 2015 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца финал деца гр.Ловеч  гр.Левски България
  17 октомври 2015 г. 18 октомври 2015 г.            
  17 октомври 2015 г. 18 октомври 2015 г. НТ Национален турнир "Електро Купа" F5B финал мъже и юноши гр.София България
  24 октомври 2015 г. 25 октомври 2015 г.            
  31 октомври 2015 г. 01 ноември 2015 г. СК "Еурофлай" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи финал мъже и юноши гр.Мухлентурен Швейцария