Home Feedback Contents Search

 Резултати
 

 

Свободнолетящи
Кордови
RC Планери
RC Акробатични
Ракетомоделизъм

 

Резултати от 2023 година

Национално ученическо първенство по авио и ракетомоделизъм 2023 

Авиомоделизъм ученици до 7 клас ученици 8-12 клас Авиомоделизъм

Ракетомоделизъм ученици до 7 клас ученици 8-12 клас ракетомоделизъм

Национално първенство по авиомоделизъм за деца 2023

Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши  2023

Национално първенство по авиомоделизъм класове F1  

 


Резултати от 2022 година

Национално ученическо първенство по авио и ракетомоделизъм 2022

Авиомоделизъм ученици до 7 клас ученици 8-12 клас ракетомоделизъм

Национално първенство по авиомоделизъм за деца 2022

Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши  2022

Национално първенство по авиомоделизъм класове F1  

 


Резултати от 2020 година

 

Национални първенства

Национално първенство по авиомоделизъм за деца 2020 Резултати

Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши  Резултати

Национално първенство по авиомоделизъм класове F1  

 


 

Резултати от 2017 година

 

Купа ПАМ 2017  F3J  F3K  F5J-J  F5J  F5J fly off    

Купа България 2017 етап от Св.купа F1   F1A, F1B, F1C, F1P, F1H, F1Q 

Купа София 2017 етап от Св.купа F1        F1A, F1B, F1C, F1P, F1H, F1Q

Купа България F1E 2017 етап от Св.купа F1E  F1E  F1E jun

Купа Приста F1E 2017 етап от Св.купа F1E  F1E  F1E jun

 

Национални първенства

 

Национално първенство Кордови   Резултати F2A, F2B, F2C, F2D, F2F

Национално първенство по ракетомоделизъм S1B, S3A, S4A, S5C, S6A, S7, S8E/P, S9A

Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши: S1A, S3A, S4A, S5B, S6A, S7, S9A

Национално първенство ракетомоделизъм деца S3A S6A Show 

Национално първенство Свободнолетящи,   Резултати F1A, F1B, F1H, F1C F1E 

Национално първенство Свободнолетящи за юноши, Резултати F1A, F1B, F1H, F1P F1E

Национално първенство Хеликоптери    Резултати !!!

Национално първенство Радиоуправляеми Акробатични  Резултати !!!

Национално първенство по авиомоделизъм за деца  Резултати HLG, P-30, F1H, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 

 

 

 


Резултати от 2016 година

 

Купа РЕА 2016 F3J  F5J 

Купа ПАМ 2016 F3J  F5J  F5J-J 

Купа Димитър Гарабетов  F3A Народен, F5J-J

Национално ученическо състезание, гр.Ловеч 2016 

деца: F1H, P-30, HLG, Тренкорд, Кордов Акробат, RC Акробат, F5J-J

юноши: F1A, F1B, F1P, Тренкорд, Кордов Акробат, RC Акробат , F5J-J

 

Национални първенства

 

Национално първенство Кордови   F2A F2B F2C F2D F2F  Резултати !!!

Национално първенство по ракетомоделизъм S1B, S3A, S4A, S6A, S5C, S7, S8E/P, S9A  Резултати !!!

Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши    Резултати !!!

Национално първенство по ракетомоделизъм за деца  S3A, S6A, ШОУ  Резултати !!!

Национално първенство Свободнолетящи,   Резултати F1A, F1B, F1H, F1C Резултати !!!

Национално първенство Свободнолетящи за юноши, Резултати F1A, F1B, F1H, F1P

Национално първенство Хеликоптери    Резултати !!!

Национално първенство RC планери Купа "НАН"   F3J, F5J  Резултати !!!

Национално първенство Радиоуправляеми Акробатични  Резултати !!!

Национално първенство по авиомоделизъм за деца    F1H, P-30, HLG  Резултати !!!

 


 

Резултати от 2015 година

 

Купа РЕА 2015 Резултати F3J, F3J flyoff, F3K, F5J, F5J flyoff, F5J-J

 

Национално ученическо състезание по Авиомоделизъм и Ракетомоделизъм, 15-17 май гр.Кюстендил

 

Национално първенство Кордови   Резултати F2A F2B F2C F2D !!!

 

Купа ПАМ 2015 Резултати F3J, F5J, F5J-J

 

Национално първенство Радиоуправляеми Планери

Резултати  F3J    F3K   F5J    F5J-J

 

Национално първенство Радиоуправляеми Акробатични

Резултати  F3A Народен    F3A Спорт

 

Национално първенство Свободнолетящи,   Резултати F1A, F1B, F1H, F1C !!!

Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши Резултати S1A, S3A, S4A, S5B, S6A, S7, S8D, S9A

Купа България 2015 етап от Св.купа свободнолетящи  Резултати F1A   F1B   F1C    F1H Eurochallenge

Национално първенство по авиомоделизъм за деца   Резултати F1H, P-30, HLG, Кордови, РЦ модели

Национално първенство по ракетомоделизъм за деца  Резултати  S3A  S6A  ШОУ

 

Резултати от 2014 година

 

Национални първенства

 

Национално първенство Кордови   Резултати  F2A  F2B  F2C  F2D !!! 

Национално първенство по ракетомоделизъм за  мъже 

Резултати !!!   S1B   S3A   S4A   S5C   S6A   S7   S8E/P   S9A

Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши 

Резултати !!!   S1A   S3A   S4A   S5B   S6A   S7   S8D   S9A

Национално първенство Свободнолетящи,   Резултати F1A, F1B  F1C, F1H !!! 

Национално първенство Свободнолетящи за юноши, Резултати F1A, F1B, F1H, F1P 

Национално първенство Хеликоптери    Резултати !!!  

Национално първенство Радиоуправляеми Акробатични 

Резултати F3 Народен, F3 Спорт, F3A, F4C !!!  

Национално първенство по авиомоделизъм за деца  

Резултати !!!   HLG  P-30 F1H  Тренкорд  F2 Акробат  F3J-R RC Акробат

Национално първенство по ракетомоделизъм за деца 

Резултати !!!  S3A   S6A   ШОУ

 

 

 

Национални Турнири

 

Купа ПАМ 2014 F3J и F5J, Пловдив 12-13 Април 2014 г. 

Купа РЕА 2014, Търговище, 01-02 март 2014  

 

 


Национални първенства 2013 г.

 

Национално първенство Кордови 2013 г.   Резултати F2A, F2B, F2C, F2D !!!

 

Национално първенство по ракетомоделизъм за 2013 г.  

Резултати   S1B  S3A  S4A  S5C  S6A  S7  S8E/P  S9A


Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши 2013 г.  

Резултати   S1A  S3A  S4A  S5B  S6A  S7  S8D  S9A


Национално първенство Радиоуправляеми планери 2013 г.   Резултати F3J   F5J

 

Национално първенство Свободнолетящи, Левски, 06-08 Септември,  Резултати F1A, F1B, F1H, F1C !!!

Национално първенство Свободнолетящи за юноши, Плевен, 06-08 Септември,  Резултати F1A, F1B, F1H, F1P

Национално първенство Хеликоптери 2013 г.   Резултати !!!

Национално първенство 2013 г. Радиоуправляеми Акробатични 

Резултати  F3A-Народен  F3A-Спорт  F3A  F4C

 

Национално първенство по авиомоделизъм за деца 2013 г.Резултати F1H&P-30 HLG F2  F3 !!!

Национално първенство по ракетомоделизъм за деца 2013 г.  Резултати  S3A  S6A  Шоу

 


Национални първенства 2012 г.

 

Национално първенство Свободнолетящи, гр.Левски 13-16 юли 2012 Резултати  !!!

Национално първенство Свободнолетящи за юноши, гр.Плевен 15-17 юли 2012 Резултати !!!

 

Национално Първенство Авиомоделизъм за деца  РЕЗУЛТАТИ

Национално първенство по Ракетомоделизъм за деца: Резултати  S3A   S6A   ШОУ  

Национално първенство Кордови F2A F2B

Национално първенство F2D (комбат) РЕЗУЛТАТИ

Национално първенство Ракетомоделизъм: Резултати мъже: S1B  S3A  S4A  S6A  S5C & S7  S8E/P  S9A

                                                                Резултати мъже (pdf): S1B  S3A  S4A  S6A  S5C & S7  S8E/P  S9A

 

Национално първенство Ракетомоделизъм: Резултати юноши: S1A  S3A  S4A  S6A  S5B & S7  S8D  S9A

                                                                Резултати юноши (pdf): S1A  S3A  S4A  S6A  S5B & S7  S8D  S9A

 

Национално първенство F3 Планери, гр.Търговище  Резултати

Национално първенство F3C и F5B , гр.Пловдив F3C  F5B & F5J

Национално първенство F3 Акробатични, гр.Ловеч  Резултати: Народен  F3A

 

 


 

Национални първенства 2011 г.

 

Национално първенство Свободнолетящи, гр.Левски 12-14 Август 2011 Резултати !!!

Национално Първенство Авиомоделизъм за деца  РЕЗУЛТАТИ  

Национално първенство по Ракетомоделизъм за деца и юноши, гр.Г.Оряховица 

Резултати деца: S3A   S6A   ШОУ  Резултати юноши: S3A   S4A   S6A    S7   S9A 

Национално първенство Кордови F2A F2B

Национално първенство F2D (комбат) РЕЗУЛТАТИ

Национално първенство Ракетомоделизъм РЕЗУЛТАТИ 

Национално първенство F3 Планери, гр.Търговище

Национално първенство F3 Акробатични, гр.Ловеч

Национално първенство F5 Електро, гр.София

 

 

 

Етапи от Световните купи:

Sofia Cup 2011 / Купа София 2011    Results  F1A   F1B   F1C   Резултати   

Купа България Резултати F1A F1BC / Bulgaria Cup Results F1A F1BC

F3J Купа България 2011  Резултати / Results F3J Bulgaria Cup 2011

Kaspichan Cup 2011 / Купа Каспичан 2011  S4A  S6A  S7  S8E/P  S9A  S3A(none WCup)

Assen Jordanoff F2 Cup / Купа "Асен Йорданов F2"  Results  F2A   F2D   F2B

 

 

 

Национални турнири 2011

Национален ученически турнир по ракетомоделизъм, гр.Севлиево

"Купа Север" I етап гр.Добрич

Национално ученическо състезание, гр.Ловеч 

Купа "ЦАМК " гр.София

Купа " Розова долина", гр.Казанлък

"Купа Север" II етап, гр.Русе

Купа "ПАМ" планери, гр.Пловдив

Купа "Казанлък" гр.Казанлък

Национален турнир F2A и F2B гр.Пазарджик

Купа "ПАМ" Хели, гр.Пловдив

Хидро Купа "Несебър", гр.Несебър

Купа "ПАМ" Електро, гр.Пловдив

 

 

Национални първенства

 

Национално първенство Кордови   Резултати F2A, F2B, F2C, F2D, F2F

Национално първенство по ракетомоделизъм S1B, S3A, S4A, S5C, S6A, S7, S8E/P, S9A

Национално първенство по ракетомоделизъм за юноши: S1A, S3A, S4A, S5B, S6A, S7, S9A

Национално първенство    Резултати !!!

Национално първенство Свободнолетящи,   Резултати F1A, F1B, F1H, F1C

Национално първенство Свободнолетящи за юноши, Резултати F1A, F1B, F1H, F1P

Национално първенство Хеликоптери    Резултати !!!

Национално първенство Радиоуправляеми Акробатични  Резултати !!!

Национално първенство по авиомоделизъм за деца   Резултати !!!

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 05/22/23